לקריאת ההודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים –
יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות לחצו כאן.

ניתן להגיש הצעות מהמחשב ולא מהמובייל.

הגשת הצעות בתחום מערכות
לקריאת ההודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים –
יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות לחצו כאן.
לתשומת לב המציעים הפוטנציאליים: הגשת ההצעות תוגבל עד לשני תחומים מקסימום (מתוך חמישה: תוכנה, יצור מתקדם, תקשורת ואלקטרוניקה, מערכות, ומדעי החיים), ועד לשלושה תתי-תחומים מקסימום בכל תחום.
על כל מציע לגבש מראש את החלטתו באילו תחומים ותתי-תחומים להגיש הצעות, בהתאם להערכתו לגבי סיכוייו להיבחר בהליך זה, ובהמשך – בפניות תחרותיות שתערכנה מכוחו.
ניתן להעלות כל בקשה להבהרה ו/או שאלה עד יום 12.9.2019 לתיבת דואר Offerors_Systems@innovationisrael.org.il.
אתר ההגשה פתוח לקריאה בלבד עד למועד פרסום התשובות. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, לא יאוחר מיום 25.9.2019.
האתר פתוח להגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים החל מיום 26.9.2019 ולא יאוחר מיום 31.10.2019.
ניסיון רלוונטי:
בחר/י עד 3 תת-תחומים:
המשך

פרטים אישיים

שם פרטי: *
שם משפחה: *
טלפון: *
טלפון נוסף:
דואר אלקטרוני: *
דואר אלקטרוני פעם נוספת:
האם הינך תושב ישראל *
כן לא
האם הינך אזרח ישראל *
כן לא

הגשה באמצעות חברה

שם חברה:
מס. ח.פ.:
שם אשת / איש קשר:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
הערות כלליות:

השכלה אקדמאית

נא לבחור את הפרטים הרלוונטים בנוגע להשכלתך האקדמית (תואר ראשון וכן תארים אחרים ככל שקיימים).

תואר ראשון

תואר ב:
שם המוסד (במידה ונלמד בחו"ל יש לציין היכן):
מספר שנות הלימוד:
שנת קבלת התואר / ההסמכה:
הערות:

תואר שני

תואר ב:
שם המוסד (במידה ונלמד בחו"ל יש לציין היכן):
מספר שנות הלימוד:
שנת קבלת התואר / ההסמכה:
הערות:

תואר שלישי

תואר ב:
שם המוסד (במידה ונלמד בחו"ל יש לציין היכן):
מספר שנות הלימוד:
שנת קבלת התואר / ההסמכה:
הערות:

תואר נוסף

תואר ב:
שם המוסד (במידה ונלמד בחו"ל יש לציין היכן):
מספר שנות הלימוד:
שנת קבלת התואר / ההסמכה:
הערות:

ניסיון עבודה בקרן הון סיכון

ניתן לציין עד חמש קרנות בהן עבדת.
האם הינך עובד כעת בקרן הון סיכון
מספר הבקשות שהערכת בארבע שנים האחרונות:
קרן 1
שם הקרן:
התחום הטכנולוגי בו ביצעת הערכת השקעות:
תחום ההשקעות העיקרי של הקרן:
תפקידך בקרן:
נא פרט מה כולל ניסיונך בתפקיד:
מועד התחלה:
שנה:    חודש:
מועד סיום:
שנה:    חודש:
> הצג קרן נוספת

ניסיון כבודק מקצועי ברשות החדשנות

מספר הבקשות שהערכת בארבע שנים האחרונות:
ניסיון כבודק מקצועי ברשות החדשנות - 1
התחום בו עסקת:
מועד התחלה:
שנה:    חודש:
מועד סיום:
שנה:    חודש:
> הצג ניסיון נוסף ברשות החדשנות

ניסיון תעסוקתי

ניתן לציין עד חמישה מקומות עבודה.
האם הינך עובד כעת
ארגון 1
שם הארגון:
תחום העיסוק העיקרי של הארגון:
תפקידך בארגון:
נא פרט מה כולל ניסיונך בתפקיד:
מועד התחלה:
שנה:    חודש:
מועד סיום:
שנה:    חודש:
> הצג ארגון נוסף

ניסיון ניהולי

נא סמן באילו מן הפרמטרים הבאים הינך בעל ניסיון.
ניסיון ניהולי
מספר עובדים הכפופים אליך (לא מטריציוני). נא לציין את מס' העובדים הרב ביותר שניהלת:
מספר העובדים בארגון הנ"ל:
ניסיון בתפקיד מנכ"ל
ניסיון בתפקיד סמנכ"ל שיווק
ניסיון בתפקיד סמנכ"ל פיתוח
ניסיון בתפקיד CTO
ניסיון בתפקיד מקביל לרמת מנהל אגף ומעלה בדיווח לסמנכ"ל / מנכ"ל
ניסיון בתפקיד ניהול פיתוח

ניסיון מקצועי

נא סמן באילו מן הפרמטרים הבאים הינך בעל ניסיון.
תפקיד בתחומי הפיתוח
שם החברה ותאור התפקיד:
תפקיד בתכנון פיתוח
שם החברה ותאור התפקיד:
תפקיד בביצוע הפיתוח
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בהעברת רגולציה
שם החברה ותאור התפקיד:
תפקיד בהעברה מפיתוח לייצור
שם החברה ותאור התפקיד:
תפקיד בשחרור הפיתוח (המוצר)
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בהערכת טכנולוגיות חדשות
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בניתוח כלכלי
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בהקמה והובלה של פעילויות חדשות
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בניתוח שוק
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בהערכת IP
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בניתוח תחרות של מוצרים
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בניתוח תחרות של טכנולוגיות
שם החברה ותאור התפקיד:
הבנה במודל הכנסות
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בתכנון ובקרת תקציב
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בתכנון פרויקט פיתוח
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בהופעה בפני הנהלה בכירה
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בגיוס כספים
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בפיתוח תכניות והובלת תהליכים אסטרטגיים
שם החברה ותאור התפקיד:
ניסיון בהובלת תוכניות מגוונות בתעשייה
שם החברה ותאור התפקיד:

ניסיון רלוונטי נוסף

האם הינך בעל פרסומים מדעיים שלא במסגרת תואר?
במידה וכן נא לפרט כמה ואילו:
האם הינך בעל פטנטים רשומים?
במידה וכן נא לפרט כמה ואילו:
האם הינך בעל ניסיון בעבודה מול המערכת הציבורית?
במידה וכן נא לפרט מול אילו מערכות ובאילו נושאים עבדת:
האם הופעת / הרצאת בפני קהל, לרבות בפורומים בכירים בארץ ובחו"ל?
במידה וכן אנא לפרט מול אילו פורמים ובאילו נושאים:
נא דרג את רמת ניסיונך בהתאם להיגדים הבאים:
1- נמוכה מאוד, 2- נמוכה , 3- בינונית, 4- גבוהה, 5- גבוהה מאוד.
ניסיון בכתיבת דוחות ומסמכים בעברית:
1 2 3 4 5
ניסיון בכתיבת דוחות ומסמכים באנגלית:
1 2 3 4 5
ניסיון מקצועי בתחום הטכנולוגי ותתי התחומים הטכנולוגיים שבהם הגשת מועמדות:
1 2 3 4 5
מהי רמת היכרותך עם התכניות והמסלולים השונים של רשות החדשנות (המדען הראשי לשעבר)?
1 2 3 4 5

אימות ומסירת מידע

יש להעלות את המסמכים הבאים.
ניתן להעלות קבצים בפורמט Word, PDF ותמונות בפורמט JPG, JPEG, GIF, PNG.
גודל מקסימלי של כל קובץ 5M.
תעודת התאגדות:

תעודת שינוי שם (אם קיימת):

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976:

תעודת עוסק מורשה או אישור עוסק פטור (אם קיימת):

תצהיר מאומת ע''י עו''ד (נוסח המופיע בנספח ב' בפנייה):

תואר ראשון:

תואר שני:

תואר שלישי:

תואר נוסף:

קו''ח:

אחר 1:

אחר 2:

אחר 3:
במידה ונתקלת בבעיה טכנית ניתן לפנות למייל: innovationisrael@keinan-sheffy.co.il